MUNKARUHA WEBR罵UH罿 Munkaruha webshop This is your Alt Text
   謓 itt j醨 a web醨uh醶ban: » Munkaruha Web醨uh醶 Katal骻us » Csomagol贸anyag, Ragaszt贸szalag, Stech f贸lia
Csomagol贸anyag, Rakt谩r 茅s Irodaszer
Csomagol贸anyag, Rakt谩rtechnika, Irodaszer, Irodatechnika. Etikett pap铆r, faxpap铆r, p茅nzt谩rg茅pszalag, strechf贸lia, ragaszt贸szalag, csomagz谩r贸 g茅p, Nejlonszatyor, rekl谩mszatyor.
1-t鮨 5-ig (鰏szesen 5) Rendez閟    n関                
Strech F髄ia, K閦i Strech F髄ia 2kgA term閗, vagy term閗ekb鮨, tal醠hat rakt醨k閟zleten bizonyos  m閞et, vagy sz韓, vagy darabsz醡 - pontos sz醠l韙醩i inform醕i髏 a term閗 adatlapon tal醠
Strech F髄ia, K閦i Strech F髄ia 2kg
cikksz醡:penta1323

Strech F髄ia, K閦i Strech F髄ia 2kg

-A stretch f髄i醫 rakatok csomagol醩醨a 閟 biztos韙醩醨a haszn醠j醟.
-A stretch f髄ia tart髎 閟 k鰈ts間hat閗ony csomagol醩i megold醩t k韓醠.
-Haszn醠ata k黮鰊鰏en elterjedt a logisztika, 閘elmiszer, 閜韙, nyomda, gy骻yszer 閟 kozmetikai ipar醙akban. 
-K閦i Strech F髄ia 2kg
Nem csak raklap k鰎bef髄i醶醩ra aj醤ljuk ezt a j m韓鮯間 strech f髄i醫, de kisebb csomagok bef髄i醶醩醨a is remek黮 haszn醠haz ez a kedvez 醨 strech f髄ia.
Strech F髄ia, K閦i Strech F髄ia 2kg
Ha nagyobb mennyis間ben szeretne a strechf髄i醔髄 rendelni, k閞j黭 閞dekl鮠j鰊 el閞het鮯間einken a sz醠l韙醩i k鰈ts間ek alakul醩醨髄! A term閗b鮨 csak n閔醤y darab f閞 egy csomagban
 

20 KG-T誏 TOF FUT罵RAL K躄DJ躃 A STRECHF覮IA TERM蒏ET AZ AL罛BIAK SZERINT:

20 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 1400  + 罠A
25 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 1500  + 罠A
30 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 1650  + 罠A
40 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 2020  + 罠A
50 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 2170  + 罠A
60 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 2330  + 罠A
70 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 3880  + 罠A
80 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 4340  + 罠A
90 kg-t髄 a k鰒etkez s鷏ytartom醤yig 4970  + 罠A
100 kg 5440  + 罠A
 + megkezdett 50 kg-k閚t 2350  + 罠A
A strechf髄i醨a nem vonatkozik az ingyen sz醠l韙醩 semmilyen akci骲an. Rendel閟ekor k閞j黭 ezt vegye figyelembe!
Strechf髄ia 醨a, diszkont!
 
Nett 1375 -Ft
Brutt 1746 -Ft
Darab:

Tilos a Doh醤yz醩 ! - t醔laA term閗, vagy term閗ekb鮨, tal醠hat rakt醨k閟zleten bizonyos  m閞et, vagy sz韓, vagy darabsz醡 - pontos sz醠l韙醩i inform醕i髏 a term閗 adatlapon tal醠
Tilos a Doh醤yz醩 ! - t醔la
cikksz醡:dohanyoznitilos

Tilos a Doh醤yz醩 ! - t醔la
Lamin醠t A4 m閞et lapra nyomtatott Tilos a Doh醤yz醩 t醔la.
Magyarul, Angolul, N閙et黮, Franci醬l 閟 Oroszul szerepel a doh醤yozni tilos felirat a t醔l醤.
A Tilos a Doh醤yz醩 T醔la megfelel a t鰎v閚yben el蹴rtaknak.

M醨cius 1-ig kell kihelyezni az 鷍 figyelmeztet t醔l醟at a k鰖forgalm int閦m閚yekben

A doh醤yz醩t tilt, illetve doh醤yz醩ra kijel鰈t helyet jel鰈 feliratok, illetve jelz閟ek szembet鹡鮡n, vil醙osan 閟 egys間esen mindenki sz醡醨a, n間y nyelven felismerhet鮡k legyenek – ez a c閘ja annak az 鷍 szab醠yoz醩nak, amelyet 2014. m醨cius 1-t鮨 kell alkalmazni. A nemdoh醤yz髃 v閐elm閠 szolg醠 szab醠yok betart醩醰al egy黷t a feliratok megl閠閠 is a j醨醩i, ker黮eti korm醤yhivatalok n閜eg閟zs間黦yi int閦etei ellen鮮zik.

A nemdoh醤yz髃 v閐elm閞鮨 sz髄 t鰎v閚y (Nvt.) 閞telm閎en a doh醤yz醩i korl醫oz醩sal 閞intett, valamint a doh醤yz醩ra kijel鰈t helyeket, helyis間eket, valamint k鰖ter黮eteket felirat vagy m醩 egy閞telm jelz閟 alkalmaz醩醰al - t鹺v閐elmi szempont tilalom eset閚 szabv醤yos tilt t醔l醰al, illetve piktogrammal - szembet鹡 m骴on meg kell jel鰈ni.

A feliratok form醞醨a, tartalm醨a eddig csak aj醤l醩 l閠ezett. A m醨cius 1-t鮨 mindenhol egys間ess 閟 ezzel egy閞telm鹶 v醠nak jelz閟ek. Ennek r閟zek閚t mostant髄 a feliratokat legal醔b A4 m閞etben kell kihelyezni, a j l醫hat髎醙 閟 olvashat髎醙 閞dek閎en pedig a minim醠is bet鹡agys醙ot, is meghat醨ozza a vonatkoz korm醤yrendelet (39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet). Fontos kit閠el, hogy a magyar nyelv sz鰒eges tartalom mellett angolul, n閙et黮, franci醬l 閟 oroszul is szerepelnie kell a „Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely”, illetve a „Tilos a doh醤yz醩!” felh韛醩oknak.

A felirat vagy jelz閟 anyaga szabadon v醠aszthat, azonban a felirat vagy jelz閟 m閞ete, sz韓e, bet鹴韕usa, bet鹠閞ete meg kell, hogy feleljen a jogszab醠yban foglaltaknak.

Az 鷍 t醔l醟on fel kell t黱tetni a helyi tarif醰al h韛hat 06 40200493-as, 鷊ynevezett k閗 sz醡ot, ahol egyfel鮨 a leszok醩hoz ny鷍tanak t醡ogat醩t, m醩r閟zt az Nvt. el蹴r醩ainak megszeg閟関el kapcsolatban is 閟zrev閠elt lehet tenni. Szerepelnie kell www.leteszemacigit.hu internetes hivatkoz醩nak is, amelyen kereszt黮 szint閚 a leszokni v醙y髃 kaphatnak seg韙s間et.
Cser閘je Le 鰊 is a r間i Doh醤yozni Tilos t醔l醞醫!

Nett 350 -Ft
Brutt 445 -Ft
Darab:

Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely! - t醔laA term閗, vagy term閗ekb鮨, tal醠hat rakt醨k閟zleten bizonyos  m閞et, vagy sz韓, vagy darabsz醡 - pontos sz醠l韙醩i inform醕i髏 a term閗 adatlapon tal醠
Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely! - t醔la
cikksz醡:dohanyzasrakijelolth

Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely! - t醔la
Lamin醠t A4 m閞et lapra nyomtatott  Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely - t醔la.
Magyarul, Angolul, N閙et黮,  Franci醬l 閟 Oroszul szerepel a Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely felirat a t醔l醤.
A Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely T醔la megfelel a t鰎v閚yben el蹴rtaknak.

M醨cius 1-ig kell kihelyezni az 鷍 figyelmeztet t醔l醟at a k鰖forgalm int閦m閚yekben

A doh醤yz醩t tilt, illetve doh醤yz醩ra kijel鰈t helyet jel鰈 feliratok, illetve jelz閟ek szembet鹡鮡n, vil醙osan 閟 egys間esen mindenki sz醡醨a, n間y nyelven felismerhet鮡k legyenek – ez a c閘ja annak az 鷍 szab醠yoz醩nak, amelyet 2014. m醨cius 1-t鮨 kell alkalmazni. A nemdoh醤yz髃 v閐elm閠 szolg醠 szab醠yok betart醩醰al egy黷t a feliratok megl閠閠 is a j醨醩i, ker黮eti korm醤yhivatalok n閜eg閟zs間黦yi int閦etei ellen鮮zik.

A nemdoh醤yz髃 v閐elm閞鮨 sz髄 t鰎v閚y (Nvt.) 閞telm閎en a doh醤yz醩i korl醫oz醩sal 閞intett, valamint a doh醤yz醩ra kijel鰈t helyeket, helyis間eket, valamint k鰖ter黮eteket felirat vagy m醩 egy閞telm jelz閟 alkalmaz醩醰al - t鹺v閐elmi szempont tilalom eset閚 szabv醤yos tilt t醔l醰al, illetve piktogrammal - szembet鹡 m骴on meg kell jel鰈ni.

A feliratok form醞醨a, tartalm醨a eddig csak aj醤l醩 l閠ezett. A m醨cius 1-t鮨 mindenhol egys間ess 閟 ezzel egy閞telm鹶 v醠nak jelz閟ek. Ennek r閟zek閚t mostant髄 a feliratokat legal醔b A4 m閞etben kell kihelyezni, a j l醫hat髎醙 閟 olvashat髎醙 閞dek閎en pedig a minim醠is bet鹡agys醙ot, is meghat醨ozza a vonatkoz korm醤yrendelet (39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet). Fontos kit閠el, hogy a magyar nyelv sz鰒eges tartalom mellett angolul, n閙et黮, franci醬l 閟 oroszul is szerepelnie kell a „Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely”, illetve a „Tilos a doh醤yz醩!” felh韛醩oknak.

A felirat vagy jelz閟 anyaga szabadon v醠aszthat, azonban a felirat vagy jelz閟 m閞ete, sz韓e, bet鹴韕usa, bet鹠閞ete meg kell, hogy feleljen a jogszab醠yban foglaltaknak.

Az 鷍 t醔l醟on fel kell t黱tetni a helyi tarif醰al h韛hat 06 40 200 493-as, 鷊ynevezett k閗 sz醡ot, ahol egyfel鮨 a leszok醩hoz ny鷍tanak t醡ogat醩t, m醩r閟zt az Nvt. el蹴r醩ainak megszeg閟関el kapcsolatban is 閟zrev閠elt lehet tenni. Szerepelnie kell www.leteszemacigit.hu internetes hivatkoz醩nak is, amelyen kereszt黮 szint閚 a leszokni v醙y髃 kaphatnak seg韙s間et.
Cser閘je Le 鰊 is a r間i Doh醤yz醩ra kijel鰈t hely - t醔l醞醫!

Nett 350 -Ft
Brutt 445 -Ft
Darab:

G閜kocsi matrica - I Love You munkaruhadiszkont.hu
G閜kocsi matrica - I Love You munkaruhadiszkont.hu
cikksz醡:gepkocsimatrica

G閜kocsi matrica - I Love You munkaruhadiszkont.hu
謓tapad髎 matrica, 醫l醫sz alapon. 25cm x 4,5 cm
Diz醞nos megjelen閟, vil醙os sz韓 g閜kocsira, munkahely閞e, stb. Az I Love You munkaruhadiszkont.hu - matrica s鰐閠 fel黮eten nem l醫hat j髄.

- Jel鰈j鰊 ismer鮯nek Facebookon:
 
https://www.facebook.com/munkaruha.diszkont.5
- Vagy Likeolja oldalunkat! : https://www.facebook.com/Munkaruhadiszkont
 - T鰈ts鰊 fel Facebook oldal醨a, vagy a mi oldalunkra egy k閜et a felragasztott matric醤kr髄, melyen 謓 is 閟 a Munkaruhadiszkont is meg van jel鰈ve, 閟 v醨ja egyedi kedvezm閚y黱ket, melyet priv醫ban k黮d黱k, 閟 2014.07.01.-t鮨 2014.08.01.-ig haszn醠hat fel.
Szem閘yenk閚t, v醠lalkoz醩onk閚t csak 1 matrica haszn醠hat fel erre a c閘ra!
V醩醨olja meg 謓 is ezt a dekorat韛 matric醫, mellyel kedvezm閚yhez juthat az adott id鮯zakban.
Nett 79 -Ft
Brutt 100 -Ft
Darab:


Tal醠t Oldalak: 1 Vissza az elej閞e 1-t鮨 5-ig (鰏szesen 5)
Megrendelem a "G閜kocsi matrica - I Love You munkaruhadiszkont.hu" 14 napos sz醠l韙醩sal.

Email c韒em
Nevem